topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60Vang Vandværk
Erklæring vedr. overholdelse af persondataforordningen


1. Datagrundlaget

Vandværket anvender udelukkende lovhjemlede data i sin praktiske og administrative drift. Hvis  data herudover på et tidspunkt skulle blive aktuelle, vil forbrugernes accept heraf blive indhentet.

2. Dataadgang

Kun kassereren – ikke bestyrelsen i øvrigt – har adgang til persondata. Kassererens husstand har ikke adgang til data.


3. Datalagring

Data opbevares med sædvanlig password-beskyttelse.

 

4. Dataudveksling

Med VV.s administrative underleverandør er der indgået aftale om udveksling og opbevaring af data, der sikrer forordningens overholdelse.

 

5. Datasletning

Uaktuelle forbrugeroplysninger vil blive slettet, når regnskabsdokumentationens frister tillader det.