topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60Regning

 

Vandværket udsender 2 regninger per år.

Regningen indeholder altid grundafgift (per halvår) samt a'conto vandforbrug samt moms og afgifter.

Selvaflæsningskort udsendes kort før uge 42 (skolernes efterårsferie) til alle. Dette skal i udfyldt stand indsendes pr post eller indberettes over nettet. I modsat fald sender vi en mand ud for at læse af jævnfør takstbladet.

 

Tak til alle de der betaler til tiden!

Vand skal betales til tiden! Betalingsfristen er angivet på regningen. For en nemheds skyld anbefaler vi at den tilmeldes betalingsservice for fremtidig automatisk betaling.

Er der fejl på regningen eller har du spørgsmål så kontakt kassereren med det samme.

 

Vi rykker 2 gange og påligner hver gang et gebyr jævnfør takstblad. Efter 2. rykker lukkes der for vandet hvis ikke den fulde betaling er indgået ved fristens udløb. Lukning af vandet er dyrt. Se gældende takstblad.

Hos de som har fået et rykkergebyr men ikke indbetalt det sammen med vandregningen vil det så optræde på den kommende årsopgørelse. Er rykkeren skrevet har vi haft udgiften og besværet så derfor skal beløbet betales.

 

Bemærk ved udlejning er det altid ejeren som hæfter for vandregningen, selvom vandværket måske efter gammel aftale fremsender regning til lejeren.