topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60Udskiftning af vandmålere er nu afsluttet. 

Næste gang bliver vandmåleren aflæst automatisk.
Sammen med den nye måler fulgte lille brugsvejledning.

Husk! Tjek dit vandforbrug!

 

vandmaaler1.png

Bemærk at måleren har en fejlvisning, hvor de vigtigste er:

LEAK: Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST: Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse – 0,5m³ i en halv time = 500 liter i en halv time – hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

 

Her findes de den lille brugsvejledning.