topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60vang.jpg

 Vandmåleren bliver aflæst automatisk.

Husk! Tjek dit vandforbrug!

 

vandmaaler1.png

Bemærk at måleren har en fejlvisning, hvor de vigtigste er:

LEAK: Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST: Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse – 0,5m³ i en halv time = 500 liter i en halv time – hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

 

Her findes de den lille brugsvejledning.